Emberi jogok

Veszélyben a kisebbségi nyelvhasználat Ukrajnában

2016. 11. 30.

Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának ma délelőtti rendes ülésén – egyebek mellett – szavazásra került sor az Európai Unió és Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA) tárgyában, valamint az ENSZ magas beosztású képviselőinek részvételével vitatták meg a mélyülő válság jellemezte szíriai helyzetet.

Napirenden kívül, váratlan eszmecserére került sor Arszenyij Jacenyuk volt ukrán miniszterelnökkel, aki éppen Brüsszelben tartózkodott. Bevezetésképpen az előző kormányfő országa jelenlegi helyzetéről és kormánya válságkezelő erőfeszítéseiről nyújtott általános tájékoztatást, megállapítva – többek között –, hogy a többszörösen kedvezőtlen körülmények ellenére Ukrajna jó úton halad a stabilizáció irányába, kormánya pedig következetesen meghozza azokat az – amúgy népszerűtlen – intézkedéseket, amelyek a válság leküzdéséhez szükségesek. Kérdésekre válaszolva külön is kitért a korrupció ellenében foganatosított törvényi szabályozásokra, az igazságszolgáltatás reformjára és a kormány népjóléti intézkedéseire. Ugyanakkor az ehhez szükséges feltételek teljesítésére hivatkozva határozottan síkra szállt az EU által már jó ideje előirányzott vízumliberalizáció mellett.

Hozzászólásában Tőkés László európai képviselő ismételten a magyar kormány támogatásáról biztosította Ukrajnát, és kellő erőt kívánt a kormánynak rendkívüli feladatai teljesítéséhez. Erdélyi magyarként ugyanakkor szolidaritását fejezte ki a kárpátaljai magyar közösség iránt, ezzel együtt felvilágosítást kérve azon előkészületben lévő ukrán oktatásügyi törvénymódosítás ügyében, mely a nemzeti kisebbségek anyanyelvi jogait alkotmányellenes módon korlátozná.

Emlékezetes, hogy egy nemrégiben tartott külügyi közmeghallgatás alkalmával Bocskor Andrea kárpátaljai illetőségű európai képviselő idevágó kérdésére adott válaszában Ivanna Klimpus-Cincadze integrációs ügyekért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes gyakorlatilag letagadta a probléma létezését, és az ügyet az ellenséges orosz propaganda irányába vitte el.

Az ukrán exminiszterelnök erdélyi képviselőnknek adott válasza szintén kitérő, illetve semmitmondó volt. Arszenyij Jacenyuk ugyanis kétséget kizáró magabiztossággal jelentette ki, hogy Ukrajna minden szinten és valamennyi kisebbség – közöttük a magyarok – számára is maradéktalan módon biztosította és biztosítja az anyanyelvű oktatás jogát.

Zárszavában Elmar Brok német néppárti bizottsági elnök a korrupció elleni harcra és a gazdasági stabilizációra való hivatkozással diplomatikus formában fejezte ki biztatását az integráció útján járó Ukrajnának.