Külpolitika

Új lendületet kell adni a Keleti Partnerségnek

2017. 11. 15.

A Keleti Partnerség 2017. novemberi csúcstalálkozója közeledtén az Európai Parlament önálló jelentésben fogalmazta meg a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásait. A dokumentum vitájára a parlament november 14-i délutáni plenáris ülésén került sor, Strasbourgban.

Az EP nagy várakozással tekint a csúcstalálkozóra, mely a Keleti Partnerség megrekedt politikai rendszerét kívánja mozgásba hozni. A jelentés új, hosszú távú politikai vízió kialakítására vonatkozó igényét fogalmazza meg, az európai értékek tiszteletben tartását szorgalmazva az örökölt demokráciadeficittel rendelkező, volt szovjet „tagköztársaságok” részéről.

Örményország jelentéstévőjeként Tőkés László EP-képviselő a „keleti partnerség plusz” modelljének javaslatát ajánlotta az érintettek figyelmébe, mely egyaránt többletesélyt nyújt mind a jól teljesítő, mind a lemaradó partneri országoknak.

A Keleti Partnerség kiemelt fontosságú országa Ukrajna, mely magyar kisebbségi közössége miatt a mi figyelmünknek is a középpontjában áll. Jelek szerint a nemzeti kisebbségekre nézve diszkriminatív új ukrán oktatási törvény nem elszigetelt eset. A Szvoboda nevű párt katonai szervezete, a Karpatszka Szics szélsőséges nacionalista alakulat múlt hétvégi ungvári és beregszászi gyűlöletkeltő demonstrációi az ukrán nacionalizmus felerősödésére vallanak. Az egykori Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által elkövetett, több mint százezer lengyel áldozatot szedő volhíniai mészárlás tárgyában kiújuló lengyel–ukrán történelmi vita szintén az államnacionalizmus fokozódására mutat. Hozzászólásában erdélyi képviselőnk külön is üdvözölte, hogy Magyarország javaslatára a csúcstalálkozó nyilatkozattervezetébe belefoglaltak egy olyan szövegrészt, mely szerint a partnerországok nem szűkíthetik a nemzeti kisebbségek jogait az oktatás területén. Ezzel együtt azon véleményét is kifejezte, hogy az Európai Közösségnek határozottan vissza kell utasítania az etnikai intolerancia és a kisebbségellenes diszkrimináció térhódítását.

 

Hozzászólás az Európai Parlamentnek az EU–Keleti Partnerség

 2017. novemberi csúcstalálkozóját előkészítő ajánlásainak vitájához

 

Nagyra értékelem a Keleti Partnerség regionális vetületét. Erre továbbra is építenünk kell. Mindazonáltal mint Örményországért felelős, néppárti jelentéstévő fontosnak tartom, hogy a reformok végrehajtása terén jelentősebb eredményeket elért országok számára egy hosszabb távú „keleti partnerség+” modellt vezessünk be. A térség stabilitásának megerősítése érdekében viszont az is fontos volna, hogy ezt a modellt a partnerség más országai előtt is megnyissuk, amint ezek készen állnak a fokozott kötelezettségvállalásra, és jelentős eredményeket érnek el a reformok terén.

Másodsorban ez alkalommal is felvetem az új ukrajnai oktatási törvény joggal vitatott kérdését. Üdvözlöm azon javaslatot, hogy a csúcstalálkozó zárónyilatkozata explicit módon vegye védelmébe a nemzeti kisebbségek jogait az oktatás területén. A Karpatszka Szics szélsőséges ukrán katonai alakulat múlt hétvégi provokatív kárpátaljai demonstrációja intő figyelmeztetés arra nézve, hogy az Európai Közösségnek határozottan vissza kell utasítania az etnikai intolerancia és a kisebbségellenes diszkrimináció térhódítását.

Strasbourg, 2017. november 14.

Tőkés László

 EP-képviselő