Tőkés László részt vett az SZNT küldöttgyűlésén

Az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívását kezdeményezi 2015 januárjára a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amely november 8-án Marosvásárhelyen tartotta küldöttgyűlését. Azt javasolták, hogy a fórum keretében az RMDSZ, a Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP) és az SZNT képviselői dolgozzanak ki közösen egy olyan elváráscsomagot, amelyet aztán valamennyi erdélyi magyar politikai szervezet egységesen képviselhet. Ezt a pozitív európai példák, valamint az ET releváns dokumentumai alapján javasolják kidolgozni.

Az ülés elején jelen volt Tőkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT elnöke, Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke és Biró Zsolt MPP-elnök is, akik egy-egy rövid beszédben üdvözölték a jelenlévőket, kifejtették álláspontjukat az autonómiatörekvés és megvalósíthatóság ügyében.
Tőkés László beszédében elmondta: integrálni kell minden jó ügyet, így az autonómiáét is. „Hiába megy Kelemen Hunor, Izsák Balázs és Tőkés László külön-külön Brüsszelbe, és ott hárman háromféleképpen magyarázzák az autonómia kérdésének általuk elképzelt megvalósíthatóságát, azt vagy nem fogják, vagy nem akarják majd megérteni. Ezért van szükség a törekvések integrálására” – hangsúlyozta az EP-képviselő.
Úgyszintén jelen volt Andreas Gross svájci parlamenti képviselő, akinek jelentése alapján fogadták el az 1334-es határozatot az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén. Andreas Gross szerint a székelyek eredményesebben küzdhetnek az autonómiáért, ha küzdelmüket a demokráciáért való harcként jelenítik meg, és példaértékűen kezelik a székelyföldi román kisebbség gondjait. A politikus szerint azt kell hangsúlyozni, hogy az autonómiát a székelység, Románia őshonos közössége kéri. A kérés román–magyar államközi szintre való emelése szerinte rontja a siker esélyeit.
A hétvégi ülésen elfogadtak néhány fontos határozatot. A székelyföldi autonómiastatútumra vonatkozóan leszögezték: tudomásul véve, hogy nem érkezett válasz az állandó bizottságnak a romániai magyarság parlamenti képviselőihez címzett azon felkérésére, hogy legyenek partnerek a tervezet ismételt parlamenti beterjesztésében, az SZNT még egy esélyt kíván adni a közös fellépésnek. Ezért azzal a kéréssel fordul a honatyákhoz, hogy 2015. február végéig tegyék meg azokat a módosító indítványokat, amelyek számukra elfogadhatóvá tennék a Székelyföld autonómiastatútumát.
Ugyanakkor elvi nyilatkozatot adtak ki az Európa Tanács 1334-es (2003) és 1985-ös (2014) számú határozataira vonatkozóan. Nyílt levelet intéztek Thorbjorn Jaglandhoz, az ET főtitkárához, utalva arra, hogy immár 44 székelyföldi önkormányzat fogadott el autonómiapárti határozatot. Arra kérik a főtitkárt, hogy az ET kövesse figyelemmel a romániai közigazgatási átalakítás folyamatát, és emlékeztesse Romániát, hogy a vállalt kötelezettségeit tiszteletben kell tartania.