Egyéb

Rendkívüli vita Strasbourgban

Rendkívüli vita Strasbourgban

2015. 05. 20.

Manfred Weber, az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője találóan mutatott rá, hogy míg a tavalyi botrányos romániai választásokkal a balliberális oldal egyáltalán nem kívánt foglalkozni, ezzel szemben Magyarország ügye viszonylag rövid időn belül immár ötödször kerül terítékre.
Rebecca Harms és Philippe Lamberts, a zöldpárti frakció társelnökei megelőző hangulatkeltő közleményükben nem kevesebbet állítottak, mint azt, hogy „Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyre inkább eltávolodik a közös európai értékektől… és olyan referendumot hirdet meg a menekültpolitika terén, amely a rasszizmust és az idegengyűlöletet szítja”.
A pártpolitikai konfrontáció szintjére alacsonyodó vita során az európai liberálisok notórius képviselői, úgymint Guy Verhofstadt frakcióelnök és Sophie in 't Veld alelnök Ujhelyi István és Niedermüller Péter magyar szocialista képviselőkkel karöltve rendeztek kirohanást Orbán Viktor és kormánya ellen.
Miként máskor, a miniszterelnök ez alkalommal is személyesen vett részt a Magyarországról szóló vitában, és válaszolta meg a jobbára megalapozatlan kritikákat és vádakat. Egyebek mellett annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a menekültügy nem kizárólag magyar, hanem egyetemes európai kérdés. „Európa legyen az európaiaké, Magyarország pedig legyen magyar ország” – fejtette ki álláspontját, kiállva egyben amellett, hogy a menekültügy kerüljön vissza a tagországok nemzeti hatáskörébe. „Magyarország maga akar dönteni saját bevándorlói ügyében – mondotta –, ugyanakkor viszont tiszteletben tartja, hogyha más országok bevándorlókat akarnak betelepíteni”. Ezzel együtt a miniszterelnök éles különbséget tett a gazdasági bevándorlók és a politikai üldözöttek között, és az őket megillető eltérő bánásmódot hangsúlyozva szolidaritását fejezte ki valamennyiük iránt.
A magyar álláspont védelmében – többek között – Szájer József és Gál Kinga néppárti képviselők szólaltak fel. Írásbeli hozzászólásában Tőkés László erdélyi képviselőnk határozottan elítélte azt a pártos magyarellenességet, melyet a hazai volt kommunisták és álliberálisok nyugati „elvtársaik” hathatós közreműködésével saját hazájuk ellenében tanúsítanak.
 
 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S
az EP Magyarországról szóló vitájához
 
 
 
Némelyek demagóg módon idézik a Bibliát és az európai elveket, és ennek alapján ítélkeznek. Jézus ellenben arra tanít: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Mt. 7,1)
Jobbára alantas pártpolitikai érdekből a balliberális pártok militáns hangadói évek óta, ismételten Európa szégyenpadjára próbálják ültetni Magyarországot. A mostani vitát –példának okáért – azokkal a hamis vádakkal és rágalmakkal provokálták ki, miszerint a magyar kormány, személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök rasszista és idegengyűlölő menekültügyi politikát folytat, „le akarja zárni” a menekültek előtt a határt, és „munkatáborba” akarja terelni őket.
Mondhatni, erre az általános magyarellenesség mértékét öltő politikai boszorkányüldözésre a hazai nemzetidegen ellenzéki pártok cinkos közreműködése nélkül nem kerülhetne sor. A politikai és a gazdasági hatalmukat elvesztett volt kommunisták és álliberálisok számára azonban zsákmányszerző és kormánybuktató törekvésükben semmi sem drága. Saját gyengeségük és esélytelenségük tudatában ezért hívják segítségül rossz szándékú vagy félrevezetett nyugati elvtársaik „felmentő seregeit”.
Bizton állíthatjuk, hogy a vitában elhangzott vádak valótlanok, célzatosak és torzak. Nem a bevándorlókat kell megvédeni a magyaroktól, hanem sokkal inkább Magyarországot – és egész Európát – a gazdasági menekültek áradatától. Magyarország nem megbélyegzést, hanem épp ellenkezőleg: szolidaritást és támogatást érdemelne az Uniótól.
 
Strasbourg, 2015. május 19.
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  Tőkés László
                                                                                                                                                                                 európai képviselő