Egyéb

Örökkévalóság vasárnapja és 1989-es megemlékezés a fővárosi  Erdélyi Gyülekezetben

Örökkévalóság vasárnapja és 1989-es megemlékezés a fővárosi Erdélyi Gyülekezetben

2015. 11. 23.

Igehirdetésében Zalatnay István lelkész a Mikeás és Ézsaiás prófétánál egyaránt szereplő rész, a „kardokból kapákat” kép alapján arról beszélt, hogy a '89-es forradalom és az ahhoz hasonló kivételes történelmi pillanatok eleven emléke segíthet abban, hogy egyénekként és népekként is – mint magyarok és románok – megőrizzük legjobb énünket, és nyitottak legyünk Isten ajándékainak elfogadására.  
A megemlékezést követő konferencia első előadását Tőkés László püspök tartotta. Európai parlamenti képviselőnk rávilágított arra, hogy milyen folyamaton keresztül készítette föl Isten a temesvári gyülekezetet ama a hősies kiállásra, amelyhez lehetővé vált azután az egész város, majd az ország csatlakozása;  mivel a legnehezebb idők 1989 áprilisának elején kezdődtek, szép szimbólumként a gyermek kilenc hónapos kihordásához hasonlította ezt a folyamatot.
Ehhez a képhez Balaton Zoltán temesvári tanár azzal kapcsolódott, hogy az újszülöttnek mintegy bábája a román ajkú baptista gyülekezet lett, amelynek a református lelkész védelméhez szervezett formában történő csatlakozása a város többségi lakosságának megnyerését tette lehetővé
A Temesvár Társaság elnöke, Florian Răzvan Mihalcea előadásában hitet tett a Temesvári Nyilatkozat szellemiségének fenntartása mellett, kiemelve a továbbélő kommunizmus elutasítását és a nemzetek, nyelvek, kultúrák közötti testvériség fontosságát.
Gazda István,a temesvári Új Ezredév Református Gyülekezet lelkésze arról beszélt, hogy a templommal együtt épülő egyházi komplexum egyik feladata lesz a múlt értékeinek és ennek keretében a '89-es forradalom hagyatékának továbbadása.