Emberi jogok

A nacionalista jogot sért – a patrióta jogot véd

2018. 03. 01.

Az Európai Parlament február 28-i, éjszakába nyúló miniplenárisán Tőkés László európai képviselő az idegengyűlölet és a nacionalizmus tárgyában szólalt fel és utasította vissza az ezek vonatkozásában Orbán Viktor miniszterelnököt, illetve a magyarságot érő vádaskodásokat.

A napokban az ENSZ egész világra kiterjedő migrációs egyezménytervezetének tárgyalásán Zeid Raad al-Husszein emberi jogi főbiztos tisztségéhez méltatlan módon idegengyűlölettel és rasszizmussal vádolta meg Magyarország kormányfőjét. Ehhez kapcsolódott európai képviselőnk felszólalása, valamint ahhoz, a nyugati körökben gyakran elhangzó, igaztalan előítélethez, mely szerint „a magyarok nacionalisták”.

Tőkés László megítélése szerint a szomszédos országokkal összehasonlítva Magyarországra a legkevésbé jellemző a nacionalizmus. Ez sokkal inkább elmondható – példának okáért – Romániáról, ahol nemrégen a volt kormányfő következmények nélkül akasztással fenyegette meg a magyarokat, illetve székelyeket, valamint Ukrajnáról, ahol egy hónap leforgása alatt szélsőséges nacionalisták immár másodszor intéztek terrortámadást a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székháza ellen, és ahol a kisebbségek anyanyelvhasználatát drasztikusan korlátozzák.

Felszólalásában erdélyi képviselőnk Illyés Gyula költőt idézte, aki a Herder-díj 1970-béli átvételekor ekképpen fogalmazott: „A nacionalista jogot sért (más népekét, önző előnyért); a patrióta jogot véd (voltaképpen nem is a maga népéért, hanem az Emberért, az Emberiségért)”. Ennek értelmében világos, hogy nem a magyarság és Európa népeinek védelmében kiálló Orbán Viktort illeti vád, hanem a migránsok invázióját pártoló azon politikusokat, akik saját népük és polgáraik rovására cselekszenek. Ehhez hasonlóan a migránsok emberi jogaiért aggódó, „polkorrekt” nyugati politikusoknak nem a „magyar nacionalizmustól” kellene félniük, hanem „igaz hazafiakként” a védtelen európai kisebbségeket és a saját polgáraikat fenyegető terrorveszéllyel szemben kellene fellépniük.

Ide tartozik Janice Atkinson brit EP-képviselő azon nyílt levele, melyben Orbán Viktor miniszterelnök és Magyarország iránti szolidaritását fejezi ki a migráció „példátlan válsága” elleni harcukban. Tőkés László levélben fejezte ki elismerését és mondott köszönetet képviselőtársának.

 

Levél Janice Atkinson képviselőasszonynak

Janice Atkinson képviselőasszonynak

Brüsszel

 

 

Tisztelt Képviselőnő!

 

Elégtétellel olvastam a „magyar barátaihoz” intézett nyílt levelét. Őszintén meg kell mondanom, hogy az Önéhez hasonló, lényegre törő elemzéssel még alig találkoztam az utóbbi időben. Találóan írja, hogy olyan ideológiák érvényesülnek az Európai Parlamentben, melyek „az idegen kultúrák erőszakos, tömeges bevándorlásával le akarják rombolni országaink identitását, kultúráját, életmódját”.

Erdélyi – romániai – magyarként és a Fidesz néppárti képviselőjeként őszinte elismeréssel mondok köszönetet irántunk tanúsított szolidaritásáért! Hasonlóképpen együttérzésemet fejezem ki a Brexit útjára kényszerített Nagy-Britannia iránt, amelyet természetes szövetségesünknek tekintek.

A migrációs válság leküzdése reményében tisztelettel küldöm jókívánságaimat:

 

Brüsszel, 2018. február 27.

Tőkés László

Felszólalás az idegengyűlölet és a nacionalizmus tárgyában

 

Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa idegengyűlölettel és rasszizmussal rágalmazta meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Tegnap – ettől függetlenül – egyik beszélgetőpartnerem nacionalistáknak minősítette a magyarokat.

Határozottan visszautasítom ezeket és a hasonló, megalapozatlan vádaskodásokat. Nacionalista az, aki jogot sért – a patrióta viszont jogot véd. Orbán Viktor a saját és Európa nemzeteit védelmezi – tehát jó patrióta és jó európai. A migránsok invázióját pártoló politikusok ellenben saját népük és polgáraik rovására cselekszenek.

Az irántunk felerősödött magyarellenességgel szemben mi, külföldön élő kisebbségi magyarok is saját népünket védjük, példának okáért Ukrajnában, ahol február 27-én nacionalista terrortámadás érte magyar közösségünk ungvári székházát.

Igaz hazafiakként közös erővel lépjünk fel Európa és népeink védelmében!

 

Brüsszel, 2018. február 28.

 

Tőkés László

EP-képviselő