Kisebbségek

„Mentsük meg egyetemünket, és szabadítsuk ki foglyainkat!”

2019. 05. 13.

2019. május 13-i nagyváradi sajtótájékoztatóján Tőkés László európai parlamenti képviselő (Fidesz–KDNP), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke elsősorban erdélyi belügyekről beszélt. Érintette a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem beolvasztásának, felszámolásának folyamatát, amely végveszélybe sodorta az erdélyi magyar egészségügyi szakemberképzést. De általános gondként foglalkozott az egész romániai magyar oktatással, amely ezer sebből vérzik amiatt, hogy nincs biztosítva magyar nemzetközösség számára a minőséget és hatékonyságot biztosító tanügyi autonómia.

A továbbiak az ártatlanul bebörtönzött székelyföldi politikai foglyok helyzetéről szólt, akiknek ügyében már minden romániai jogorvoslati út lezárult, az európai instanciákhoz való fordulás pedig csak későbbi, bizonytalan sikerrel kecsegtet. Az EMNT elnöke kijelentette: „Távlatilag nézve valóban igen fontos a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés (MSPI) ügyének hathatós képviselete. A maga helyén az RMDSZ választási programjába foglalt román schengeni csatlakozás is fontos. A fennálló helyzetben viszont ezek jelentőségét is felülmúlja a sürgős politikai cselekvés szüksége a MOGYE megmentése és ártatlanul elítélt politikai foglyaink kiszabadítása ügyében. Mentsük meg egyetemünket, és szabadítsuk ki foglyainkat! Ennek a politikai napiparancsnak a teljesítése érdekében az RMDSZ-nek legalábbis fel kellene függesztenie a kormánykoalíció pártjaival való parlamenti együttműködést, és feltételekhez kellene kötnie Románia schengeni csatlakozásának a támogatását.”

Tőkés László egy nyilatkozatot bocsájtott útjára ez alkalommal, amelyben az európai parlamenti választások kampányának és a román belpolitikának a visszásságaira is rávilágít. Problematikusnak ítéli a Fidesz és az RMDSZ együttműködését annak fényében, ahogy a bukaresti magyar képviselet kiveszi részét a román szocialisták és liberálisok támogatásából, különösen azok után, hogy az RMDSZ – szembe menve a nemzeti érdekkel – elutasította az erdélyi magyar politikai összefogást. A püspök szerint az is aggályos, ahogyan a szövetség vezetői és aktivistái az egyházat „kétes választási kampánycélokra” próbálják felhasználni, erre utal az a körlevél is, amit a Királyhágómelléki Református Egyházkerület bocsátott ki, pártos választási kampányfórumot szervezve a Félixfürdőn. Történik az úgy, hogy közben „az RMDSZ választási diskurzusából és programjából szinte teljes mértékben hiányzik Orbán Viktor miniszterelnök 7 pontja, nevezetesen a migránskérdés, valamint az európai és nemzeti keresztény örökség védelme”. Ő maga európai képviselőként és az EMNT elnökeként teljes mértékben mellette áll a kormányfő azon heroikus küzdelmének, melyet Magyarország, a közép- és kelet-európai térség, valamint Európa védelmében folytat – szögezte le.

Újságírói kérdésre válaszolva Tőkés László elmondta, hogy személy szerint még nem döntött, miként fog eljárni május 26-án, az EP-választások napján, és azon honfitársainak, akiknek szavazatairól az RMDSZ eleve lemondott a szűk pártérdekű listaállítással, csak azt tudja tanácsolni, hogy járjanak el legjobb belátásuk és lelkiismeretük szerint.

NYILATKOZAT

Mentsük meg egyetemünket és szabadítsuk ki foglyainkat!

A globális kihívássá szélesedő migrációs válság közepette elégtétellel üdvözölhetjük Orbán Viktor kormányfő küszöbön álló látogatását az Amerikai Egyesült Államokban. Matteo Slavini olasz és Heinz-Christian Strache osztrák pártelnökökkel, magas rangú kormánypolitikusokkal való találkozását követően ez alkalommal Donald Trump amerikai elnökkel erősíti az illegális bevándorlás feltartóztatására irányuló szövetségét miniszterelnökünk. A munkalátogatásra éppen a legalkalmasabb időben, az európai parlamenti választások kampányidőszakában, illetve közvetlenül az Európai Unió nagyszebeni csúcsértekezlete után kerül sor. Ezek kapcsán valamennyi európai választópolgárhoz szól Orbán Viktor azon üzenete, hogy bevándorlásellenes vezetőket kell választanunk, akik képesek megvédeni kontinensünk és gyermekeink jövőjét, valamint keresztény és nemzeti értékeinket, kultúránkat.

Külön köszönet illesse Orbán Viktor miniszterelnököt azért, hogy a nagyszebeni csúcstalálkozóra jövet útirendjébe erdélyi látogatási körútját is beillesztette, a magyar nemzetpolitika fontos helyszíneit és területeit részesítve kitüntető figyelmében és hathatós támogatásában.

Azonban a javulófélben lévő román–magyar kapcsolatokat, valamint a folyamatban lévő erdélyi EP-választási kampányt, sőt magát a nagyszebeni csúcstalálkozót, illetve a román EU-elnökséget is nagy mértékben beárnyékolja a romániai jogállamiság súlyos helyzete, ennek részeképpen pedig az az állampolitikai szinten érvényesülő magyarellenesség, amely – egyebek mellett – a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) fokozatos felszámolásában, valamint székely politikai foglyaink, Beke István és Szőcs Zoltán kálváriájában érhető tetten. Ezen és más hasonló esetek megoldatlansága, sőt súlyosbodása igencsak kérdésessé teszi a román–magyar viszonyok érdemi javulását, valamint az RMDSZ választási kampányának sikerorientáltságát.

Távlatilag nézve valóban igen fontos a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés (MSPI) ügyének hathatós képviselete. A maga helyén az RMDSZ választási programjába foglalt román schengeni csatlakozás is fontos. A fennálló helyzetben viszont ezek jelentőségét is felülmúlja a sürgős politikai cselekvés szüksége a MOGYE megmentése és ártatlanul elítélt politikai foglyaink kiszabadítása ügyében. Mentsük meg egyetemünket és szabadítsuk ki foglyainkat! Ennek a politikai „napiparancsnak” a teljesítése érdekében az RMDSZ-nek legalábbis fel kellene függesztenie a kormánykoalíció pártjaival való parlamenti együttműködést, és feltételekhez kellene kötnie Románia schengeni csatlakozásának a támogatását.

A jogállamiság szempontjából elfogadhatatlan, hogy a büntetőjogi törvénykönyvek módosításának legutóbbi parlamenti szavazásán az RMDSZ együtt voksolt a balliberális román kormány pártjaival. Miközben Orbán Viktor miniszterelnök óva inti az Európai Néppártot a baloldali-liberális irányba való eltolódástól, megengedhetetlen, hogy az RMDSZ a román Szociáldemokrata Párt (PSD) süllyedő hajójára kényszerítse az erdélyi magyarságot. Maga Czika Tihamér, az RMDSZ volt kampányfelelőse is a szövetség egyik legnagyobb problémájának tartja „a PSD–ALDE koalícióval való összefonódását”, miközben a kampányban erőteljesen nyomja „a nemzeti hűhót”, „a piros-fehér-zöldet” (sic!).

A volt kampányember az RMDSZ-kampány érdemeként írja fel ugyanakkor, hogy: „nincsenek benne a migránsok, nincs benne Soros György, hogy csak minimális a „brüsszelezés”, a „csúnyabürökratázás”, hogy az RMDSZ nem hozta át a budapesti euszkeptikus populista szemetet és uszítást” (sic!). Tárgyilagosra fordítva a szót, világosan megállapítható, hogy az RMDSZ választási diskurzusából és programjából szinte teljes mértékben hiányzik Orbán Viktor miniszterelnök 7 pontja, nevezetesen a migránskérdés, valamint az európai és nemzeti keresztény örökség védelme – arról nem is beszélve, hogy Kelemen Hunorék még a Fideszt megtagadó Európai Néppártból való kilépés lehetőségét is elhárítják maguktól. Ezek után joggal tevődik fel a kérdés, hogy amennyiben Winkler Gyula és Vincze Lóránt valóban kijutnak a brüsszeli parlamentbe, ott mely frakcióban, kinek az oldalán fognak állni, és mely politikát és milyen érdekeket fognak képviselni.

„Soha nem volt még ekkora tétje az EP-választásoknak” – olvassuk az RMDSZ programjában. Ezzel szemben azonban a magyar párt jól tudja, hogy a nemzeti oldallal – az Erdélyi Magyar Néppárttal és a Magyar Polgári Párttal – való összefogás vétkes elmulasztása éppen a fennen hirdetett „erős képviselet” valós esélyétől fosztja meg erdélyi magyar közösségünket. Emiatt aztán a szövetség nem válogat az eszközökben, és elkeseredett kampányt folytat a kiábrándult magyar választópolgárok mozgósítása céljából.

Ennek a gátlástalan kampányolásnak egyik kirívó példája az RMDSZ királyhágómelléki református egyházunkban való féktelen nyomulása. A temesvári népfelkelés 30. évfordulóján szégyenkezve kell megállapítanom, hogy a Papp László-i hagyományokat követve, a Csűry István vezette egyházkerületünk – az Erdélyi Református Egyházkerülettől eltérően – valóságos pártegyházként viselkedik, amikor is a választási kampány részeképpen ezen a héten az RMDSZ országos, partiumi és bihari vezetőivel, valamint Vincze Lóránt EP-képviselőjelölttel rendez találkozót Nagyváradon. Megjegyzésre méltó, hogy az a Szabó Ödön parlamenti képviselő, aki a PSD-vel kötött paktumnak megfelelően a román parlamentben maga is megszavazta a politikusbűnözőket mentő törvénymódosításokat, ezen a tanácskozáson Forró László főjegyző társaságában „A PSD-kormányzat támogatásának erkölcsi tarthatatlansága” címen fog értekezni. Mindezek láttán, hitünk védelmében és Temesvár szellemében határozottan visszautasítom az Anyaszentegyház kétes választási kampánycélokra való felhasználását.

Európai képviselőként és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként viszont teljes mértékben mellette állok Orbán Viktor azon heroikus küzdelmének, melyet Magyarország, a közép- és kelet-európai térség, valamint Európa védelmében folytat.

Nagyvárad, 2019. május 13.

Tőkés László

EP-képviselő

az EMNT elnöke