Egyéb

Közlemény az e heti strasbourgi ülésszakról

Közlemény az e heti strasbourgi ülésszakról

2015. 05. 21.

A Kati Piri magyar származású hollandiai szocialista jelentéstévő által jegyzett török országjelentés éles vitát és megoszlást váltott ki a képviselők sorában, illetve az egyes frakciók tagjai között. A Törökország csatlakozását túlzott engedékenységgel támogatóktól az ország felvételét egyenesen elutasító felszólalásokig terjedően széles körben megoszlottak az álláspontok. A tárgyban közvetlenül érintett Ciprus és Görögország képviselői élen jártak a muszlim török állam kíméletlen bírálatában. A Johannes Hahn bővítési biztost helyettesítő Hhrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segélynyújtásért és válságkezelésért felelős biztos a Törökországgal folytatott együttműködés fokozása és a jó ideje megszakadt csatlakozási tárgyalások folytatása mellett foglalt állást.
Kritikus hangvételű hozzászólásában Tőkés László képviselőnk – egyebek mellett – szomszédsági kapcsolatai rendezésére, valamint az éppen száz éve elkövetett örmény genocídium összefüggésében az Örményországhoz fűződő viszonya normalizálására hívta fel Törökországot.
Az éppen ezekben a napokban ülésező rigai csúcstalálkozó az ún. Keleti Partnerség országainak a jövőbeli európai útja és tájékozódása szempontjából bír nagy jelentőséggel. Az Európai Parlament erre nézve fogalmazta meg a keleti szomszédságpolitika eddigi teljesítményével kapcsolatos kritikáját és a jövőre szóló üzenetét.
A felszólalók többsége egyetértett abban, hogy olyan igazi partneri viszonyra van szükség, amely gyakorlati téren is lényegesen többet nyújt az eddigieknél, és a hat partnerország esetében ellensúlyozni képes az orosz befolyás és a közvetlen orosz birodalmi fenyegetés túlerejét. „Oroszország ki akarja siklatni a Keleti Partnerséget – állapította meg Jacek Saryusz-Wolski, a Külügyi Bizottság néppárti lengyel elnöke –, az EU-nak viszont közös szomszédainknál is meg kell védenie a szabadságot és a demokráciát az orosz agresszióval szemben.”
Angela Merkel német kancellár állásfoglalására visszautalva Tőkés László néppárti képviselő az orosz–ukrán, illetve orosz–európai válság, valamint a krími helyzet politikai és diplomáciai úton való megoldását sürgette, ezzel együtt pedig a partnerországok, köztük is kiváltképpen Ukrajna, Moldova és Grúzia fokozott és hathatós támogatása mellett szállt síkra.
A két dokumentum zárószavazására az EP ma déli plenáris ülésén fog sor kerülni.
 
Strasbourg, 2015. május 21.
 
                                                                                                   
(Tőkés László két hozzászólását mellékeljük.)
 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S
 
aKeleti Partnerség rigai csúcstalálkozójáról szóló vitához
 

 
 
A Krím-félsziget elcsatolása és az orosz–ukrán háborús válság nyomán egészen új geopolitikai helyzet alakult ki a Keleti Partnerség országainak viszonylatában.
A keleti partnerországok rigai csúcstalálkozójára immár ebben a kihívásokkal teli, rendkívül komplex viszonyrendszerben kerül sor – éppen ezért a találkozónak eme gyökeresen megváltozott, kedvezőtlen körülmények között kell bátorító és megerősítő üzenetet intéznie egymás között is megosztott partnereihez, kiváltképpen pedig az európai társulási egyezményt tavaly aláíró Ukrajnához, Moldovához és Grúziához.
A háború elkerülése és a térség biztonsága érdekében az Uniónak mindenekelőtt politikai megoldást kell találnia az orosz–ukrán, orosz–európai válságra. Keleti partnereit viszont biztosítania kell további elkötelezett támogatása felől, megbízható útitervet és jövőképet kínálva számukra európai csatlakozásuk folytatásához.
 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S
 
a Törökországról szóló országjelentéshez
 
 
Törökországnakfeltett szándéka az Unióhoz való csatlakozás, és hajlandóságot mutat hatékony reformok bevezetésére, jó szomszédsági viszonyok kialakítására és a szükséges nemzetközi normák elfogadására. Mindazáltal az országban még mindig elmulasztják a szólás- és a sajtószabadság biztosítását, hiányoznak a korrupció elleni küzdelem törvényes keretei, a hatalmi ágak elválasztása és az igazságszolgáltatás függetlensége komoly kívánnivalókat hagy maga után, a török szomszédsági kapcsolatok pedig igen feszültek.
Törökországnak stratégiai fontosságú szerepe van a keleti és a déli európai szomszédságpolitika viszonylatában, kiváltképpen is a szíriai és az iraki terrorizmus elleni harcban. Hasonlóképpen fontos szerepet tölt be az európai energiabiztonság vonatkozásában. Ezeket szem előtt tartva, a vele fenntartott együttműködést folytatnunk kell.
Mindazonáltal az európai–török párbeszédnek az értékek alapján kell megmaradnia. Joggal várhatjuk el, hogy Törökország teljesítse saját vállalásait az alapvető emberi jogok biztosítása tekintetében, tartózkodjon minden olyan cselekménytől, mely káros kihatással van a szomszédsági kapcsolatokra, rendezze Görögországhoz és Ciprushoz fűződő viszonyát, és Örményországgal való kapcsolatát normalizálja. Egy évszázaddal az örmény genocídium után ez a lépés immár nem tűr további halasztást.
 
Strasbourg, 2015. május 20.
Tőkés László
EP-képviselő