Egyéb

Felszólalás az Európai Parlamentben

Felszólalás az Európai Parlamentben

2015. 11. 12.

Ugyanezen a gyűlésen Cristian Preda külügyi bizottsági koordinátor javaslatára a néppárti képviselőcsoport egy perc néma csenddel adózott a bukaresti tűzbeleset áldozatai emlékének. A nemzeti gyászhoz csatlakozva a képviselők valójában az egész román társadalom gyászos helyzete kapcsán fejezték ki együttérzésüket. Esti parlamenti felszólalásában erre utalt Tőkés László európai képviselő, amikor is a Victor Ponta vezette utódkommunista román kormány bukását üdvözölte.
            A „gyilkos korrupcióval” együtt a román politikai osztálynak egyszer s mindenkorra a „Ceauşescu-diktatúrától megörökölt xenofób magyarellenességtől” is szabadulnia kellene – hangsúlyozta –, hiszen a kommunista visszarendeződés elmúlt huszonöt éves időszakát mindenekelőtt ez a két karakterisztikus vonás jellemezte.
            A délelőtti néppárti frakcióülésen Jaromir Stetina cseh képviselő – egyebek mellett –egy lehetséges ukrajnai migráció veszélyére hívta fel a figyelmet. Erdélyi képviselőnk erre való utalással mutatott rá, hogy Románia rövidesen egy többirányú migráció közvetlen felvonulási területévé válhat, s a migrációs válsággal szemben csak egy erős és stabil demokratikus kormányzat volna képes eredménnyel felvenni a harcot. Hogyha országunk végre szabadulni tudna a mindent tönkretevő korrupciótól, a schengeni övezet tagjaként – Magyarországgal együtt – az Unió külső határainak a védelméből is hatékonyan vehetné ki a részét – zárta beszédét európai képviselőnk.
  
F E L S Z Ó L A L Á S
 
a romániai belpolitikai válság tárgyában
 
 
Románia számára nagy áldás a Victor Ponta vezette posztkommunista kormány bukása. Az utca népe azonban ezzel együtt annak a „gyilkos korrupciónak” a végét is követeli, melynek a balesetet szenvedett fiatalok és maga a román társadalom és áldozatául estek.
A korrupcióval együtt a román politikai osztálynak egyszer s mindenkorra szabadulnia kellene a Ceaușescu-diktatúrától megörökölt xenofób magyarellenességtől. A kormányváltásnál többre: igazi rendszerváltozásra van szüksége Romániának.
Az ország rövid időn belül a közel-keleti vagy akár egy ukrajnai migráció felvonulási területévé válhat. A fenyegető migrációs válsággal viszont csak egy stabil demokratikus kormányzat vehetné fel eredményesen a harcot. A korrupciótól szabaduló schengeni tagországként – Magyarországgal együtt – Románia is hatékonyan vehetné ki a részét az Unió külső határainak védelméből.
 
            Brüsszel, 2015. november 11.
 
Tőkés László
 
EP-képviselő