Egyéb

Cigánygyermekeket ajándékozott meg Tőkés László

Cigánygyermekeket ajándékozott meg Tőkés László

2014. 12. 23.

Tavaly a Fekete-Körös völgyi szórványmagyarság gyermekei részesültek ajándékcsomagokban, idén a szilágysági Menyőbe jutattak el csomagokat, hétfőn délelőtt pedig a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházközpont étkezdéjében fogadták az egyik váradvelencei iskola roma tanulóit. Az előkészítősöket, elsősöket és harmadikosokat Mălan Katalin iskolaigazgató, Erdődi Enikő és Semendi Ibolya Mónika tanítónő, valamint néhány szülő kísérte el. Nagy József Barna köszöntötte a gyermekeket, bemutatva nekik az adományokat finanszírozó Tőkés László lelkipásztort, akinek a kommunizmus bukásában betöltött történelmi fontosságú szerepére hívta fel a figyelmet. Nagy emlékeztetett arra, hogy a Kolozsvár úti cigánymissziós központ alapítása – ahova a velencei roma gyerekek többsége jár – szintén Tőkés László előző királyhágómelléki püspök nevéhez fűződik.
Az EMNT elnöke a karácsony ünnepéről, Jézus Krisztus megszületéséről beszélt a gyermekeknek, illetve arról, hogy a Megváltó mennyire szerette a gyermekeket. Ezt dolgozza fel Kodály Zoltán Jézus és a gyermekek című kórusműve, melyet a képviselő megtanított a gyermekeknek is. A tanítók irányításával a gyermekek is megmutatták, mennyi – angol, román, német és magyar nyelvű – éneket tudnak. Végül átvehették jutalmukat: a gyümölcsöt és édességet tartalmazó csomagokat.