Antikommunizmus

Az 1989-es romániai forradalom évfordulója alkalmából

2017. 12. 12.

Az 1989-es temesvári népfelkelés egyenes úton vezetett el a romániai forradalom kirobbanásához és a gyűlöletes Ceauşescu-diktatúra bukásához. Erre emlékeztetett december 11-i, tegnap esti felszólalásában Tőkés László volt temesvári lelkipásztor az Európai Parlamentben.

A decemberi évfordulók sorában az egykori kommunista hatalomátvétel 70. évfordulójáról – Mihály király trónfosztásáról és elűzetéséről – is megemlékezett.

A kommunista uralom idején „Nagy Októberi Szocialista Forradalomként” dicsőített szentpétervári puccs centenáriumának évében fontosnak tartotta annak veszélyére figyelmeztetni, hogy a hatalomba ismételten visszatérő újkommunisták és titkosszolgák – népi megfogalmazás szerint – „ellopják a forradalmat”.  Az említett évfordulók viszont mementó gyanánt figyelmeztetnek arra, hogy a romániai forradalomárok hősi áldozatát ne hagyjuk veszendőbe menni, és az időről-időre utcára vonuló tüntetők százezreivel együtt álljunk ki a szabadság ügye mellett.

A Parlament plenárisán elhangzott beszédében erdélyi képviselőnk a romániai magyar nemzeti közösség együttérzésének is hangot adott a román nép I. Mihály király halála miatti gyászában.

Közvetlenül a diktatúra bukása után Őfelsége svájci rezidenciáján fogadta Tőkés Lászlót, aki ez alkalommal személyesen győződhetett meg a száműzetésbe kényszerített volt uralkodó hazaszeretetéről, valamint a román nép szabadsága és a demokratikus rendszerváltozás iránti elkötelezettségéről. Sokan a neokommunisták által foglyul ejtett köztársasági államforma alternatíváját látták Mihály király személyében – írja egyik méltatója. Európai parlamenti képviselőnk az alkotmányos monarchia megtestesítőjeként emlékezett meg róla.

 

Felszólalás az 1989-es romániai forradalom évfordulója alkalmából

 

  1. december 15-én, Temesváron vette kezdetét a Ceaușescu-diktatúrát megdöntő romániai forradalom.

Hetven éve, 1947 decemberében döntötték meg az alkotmányos monarchiát, és fosztották meg trónjától, majd űzték el az országból I. Mihály királyt a hatalomra jutó kommunisták.

A romániai kommunista uralom kezdetét és végét jelentő két történelmi évforduló szolgáljon mementó gyanánt arra nézve, hogy Románia népe szabadságban akar élni, és nem hagyja „ellopni forradalmát”.

Mihály király, az egykori alkotmányos uralkodó minapi elhunyta is erre emlékeztessen bennünket!

A romániai magyar közösség osztozik a román nép gyászában és reményében.

 

Strasbourg, 2017. december 11.

 

 Tőkés László

 EP-képviselő