Egyéb

Átadták Brüsszelben az Európai Polgár díjakat

Átadták Brüsszelben az Európai Polgár díjakat

2015. 02. 26.

Jill Evans 1999 óta képviseli Walest az Európai Parlamentben. A képviselőnő beszédében elmondta, hogy bár a 2014 szeptemberében Skóciának az Egyesült Királyságtól való függetlenségéről megrendezett népszavazás nem kapott többséget, mindent megváltoztatott Skóciában. Ő maga is részt vett a referendum kampányában. Walesben is azt szeretnék, ha a tartománynak szélesebb körű autonómiája lenne, mint most. Továbbá elmondta, hogy erdélyi képviselőnkkel együtt közös értékekért és célokért küzdenek, attól függetlenül, hogy különböző politikai csoportok tagjai az EP-ben. „Egy más Európát szeretnénk. Egy olyan Európát, ahol nem csupán a központosított államok, hanem a régiók és a közösségek is otthon érzik magukat”, zárta köszöntését a politikus.
Kolléganőjének szavaihoz kapcsolódva Peterle képviselő magyarul köszöntötte a csoportot. Elmondta, hogy országában a szlovénok mellett két őshonos nemzeti közösség él, az olasz és a magyar. Éppen ezért a kisebbségi jogok védelme mindig is prioritást élvezett politikai tevékenységében, mind nemzeti, mind európai szinten, mondotta. Miniszterelnöki minőségében azon munkálkodott, hogy a többség és a kisebbség meghatározás ne jelentse a számbeli kisebbséghez tartózok jogainak csökkentését. Az Európai Parlamentben a Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek frakcióközi munkacsoport (Minority Intergroup) az egyetlen olyan európai fóruma az uniónak, amely lehetőséget biztosít arra, hogy problémáikat megvitassák. „Közös célokért csupán közösen tudunk harcolni” – mondotta.
A látogatás keretében a vendégek megtekintették az európai modernkori történelmet, az európai demokráciát és az Unió megalakulását bemutató Parlamentáriumot. Délután az Európai Polgár díj (Civi Europaeo Praemium) átadó ünnepsége keretében – Tőkés László felterjesztése nyomán – aFlorian Mihalcea vezetteTemesvár Társaság (Societatea Timișoara) átvette kitüntetését. A civil szervezet elnöke képviselőnk meghívására, szintén a látogatócsoport keretében utazott ki Brüsszelbe. A 2008-ban alapított díjat minden évben olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeknek, illetve szervezeteknek ítélik oda, akik/amelyek hozzájárultak egymás megértetéséhez, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb együttműködéshez, vagy akik/amelyek az európai gondolat terjesztésének terén kiemelt munkásságot fejtenek ki. A Temesvár Társaság évek óta azért küzd, hogy a temesvári forradalom szellemisége, lángja továbbra is érvényesüljön a romániai közgondolkodásban, politikában. 1990 márciusában fogalmazták meg a Temesvári Kiáltványt, amelynek szellemében Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb antikommunista tüntetéssorozata indult 1990 első hónapjaiban Romániában. A csoport a kilencvenes évek derekán lusztrációs törvénytervezetet készített, amely elfogadása esetén tíz évre megtiltotta volna, hogy a volt kommunista párt és hírhedt politikai rendőrsége egykori vezetői választhatók legyenek. A Temesvár Társaságon kívül a díjat ebben az esztendőben Romániából Andrei Pleșu közíró, esszéista, filozófus kapta meg, Magyarországról pedig Kerényi Lajos piarista szerzetes, Hölvényi György EP-képviselő felterjesztésére. Tőkés László képviselő jelölése alapján a korábbi években Európai Polgár Díjban részesültek Smaranda Enache, a Pro Europa Liga társelnöke, Kató Béla erdélyi református püspök és Nyisztor Ilona pusztinai csángó-magyar hagyományőrző.
A látogatócsoportnak a Temesvár Társaság vezetőségi tagjaival munkavacsora keretében volt alkalmuk elbeszélgetni. A Temesvári Kiáltvány szerzői közösen képviselik azt az álláspontot, hogy negyedszázad után a forradalmat és rendszerváltozást nem tekinthetjük befejezettnek Romániában.