Egyéb

A hegyi-karabahi helyzetről az Európai Parlamentben

A hegyi-karabahi helyzetről az Európai Parlamentben

2016. 04. 27.

Amint arról korábban is beszámoltunk, az EP különböző fórumain Tőkés képviselő rendszeresen megszólal a testvéri örmény nép ügyében. Legutóbb azt sikerült elérnie, hogy az EP Törökországról szóló, áprilisban elfogadott éves jelentésébe befoglalják az 1915-ben végrehajtott örmény népirtásra való hivatkozást, szemben a török állásponttal, mely a genocídium tényét mindmáig tagadja. Az ügy iránt tanúsított elkötelezettségének elismeréseképpen Markarian nagykövet az Örmény Nemzeti Parlament elismerő oklevelét nyújtotta át képviselőnknek.
A nagykövet megítélése szerint a térség stratégiai fontosságára való tekintettel a hegyi-karabahi konfliktust komolyan kell venni, hiszen ez esetben nem csupán a Dél-Kaukázus stabilitása forog kockán, hanem Európa biztonságát is veszély fenyegeti. Az Uniónak továbbra is vezető szerepet kell vállalnia a helyzet megoldásában, annak érdekében, hogy békés és a nemzetközi elveken alapuló, tartós megoldás szülessék a két ország között. Bár kölcsönös kompromisszumokra mindkét fél részéről szükség van, Hegyi-Karabah önrendelkezési jogát viszont mindenképpen tiszteletben kell tartani – mondotta a nagykövet.
Tőkés László köszönetet mondott az elismerésért, és kifejezte azon szándékát, hogy jelentéstévői minőségében az EU és Örményország közötti együttműködés erősítésére és elmélyítésére fog törekedni. Annak ellenére, hogy 2013 őszén az ország az orosz érdekeltségű Eurázsiai Gazdasági Unióhoz csatlakozott, az Európai Unióhoz való közeledés útját nem szabad feladnia, hiszen a keresztény Örményországot egész történelme és a kontinens országaiban élő népes diaszpóra-közösségei is Európához kapcsolják.
Ugyanezen a napon erdélyi képviselőnk örmény civil szervezetek képviselőivel is találkozott. Megbeszélésük középpontjában szintén a karabahi helyzet, illetve a kiújuló azeri–örmény konfrontáció állott. Markarian nagykövet véleményével összhangban, ők is az azeri oldalt tették felelőssé a harcok kirobbanásáért, az Unió fokozott részvételét igényelve a válság megoldása érdekében. Larisa Minasyan, a Nyitott Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) jereváni irodájának vezetője az országában egyre erősödő, fiatal és kreatív civil társadalmat méltatta, mely hiteles partnere lehet Európának. Ők jelentik azt az erőt, amely a fennálló gazdasági, politikai és szociális kihívásokat kezelni képes, és eredményesen léphet fel a korrupcióval szemben, valamint az alapvető jogok és médiaszabadság védelmében. A civilek a társadalom demokratikus átalakítása mellett az orosz függőség csökkentését is elengedhetetlenül fontosnak tartották, hiszen – véleményük szerint – még a karabahi viszály fenntartásának hátterében is Oroszország található. Az európai jövő felépítése, illetve az európai csatlakozás, amely mellett mind az EU, mind Örményország elkötelezték magukat, csakis ezen két követelmény teljesülésével valósítható meg – fejezték ki meggyőződésüket az örményországi civilek.