Emberi jogok

A szíriai helyzetről az Európai Parlamentben

2016. 11. 25.

Röviddel azután, hogy az Európai Parlament a lesújtó iraki helyzettel kapcsolatban fogadott el válságkezelő határozatot, ezen a héten a strasbourgi törvényhozás a hasonlóképpen drámai szíriai háború kérdésében tartotta szükségesnek sürgősen fellépni. A vonatkozó határozati javaslat adatai szerint a hat éve tartó szíriai polgárháború halálos áldozatainak száma mintegy 400 ezer, az ország területén belül 8,7 millióan voltak kénytelenek lakóhelyükről elmenekülni, 4,8 millióan pedig a kivándorlás útját választották. Más adatok szerint az egykor 25 milliós ország lakossága mára alig 18 millióra apadt, akiknek nagy része, mintegy 13,5 millióan állandó humanitárius segélyre szorulnak.

A tovább súlyosbodó helyzet és a háborús viszonyok eszkalációja láttán akaratlanul is az 1956-os szabadságharc erőszakos eltiprása juthat eszünkbe, amit annak idején a nagyvilág éppen olyan tehetetlenül szemlélt, mint a Szíriában fennálló mostani infernális állapotokat.

Az EP tegnapi plenáris vitájában a képviselők alig találtak szót a tarthatatlan szíriai események borzalmainak kifejezésére. Politikai beállítottságuktól függően egyesek a kegyetlen orosz beavatkozást és az aleppói légitámadásokat, vagy az Aszad-rezsim saját ellenzékével és polgáraival szembeni kíméletlen fellépését ostorozták, mások viszont a nyugati nagyhatalmak, köztük is elsősorban az Amerikai Egyesült Államok felelősségét firtatták.

Hozzászólásában Tőkés László képviselő arra mutatott rá, hogy a II. világháború óta a szemünk előtt zajló szíriai háború a legnagyobb humanitárius válságot jelenti. Az Iszlám Állam emberiesség elleni és háborús bűnei, valamint a védtelen polgári lakosság, különösképpen pedig a puszta létükben fenyegetett keresztényekkel és a jeziditákkal szembeni népirtás ellenében csakis teljes körű nemzetközi összefogással volna lehetséges eredménnyel fellépni – mondotta erdélyi képviselőnk, az Európai Unió fokozott szerepvállalását sürgetve a szíriai válság megoldása, utóbb pedig a menekültek hazatérése és az ország újjáépítése érdekében.

Federica Mogherini külügyi főképviselő teljes elkötelezettségét fejezte ki a szíriai helyzet rendezése és a további humanitárius segélyek biztosítása tekintetében. Említésre méltó, hogy az Európai Unió ez ideig – szinte erején felül – közel 7 milliárd eurót fordított a szíriai rászorulók megsegítésére.

A szavazásra előkészített határozattervezet – egyebek mellett – egy közös uniós Szíria-stratégia kidolgozását irányozza elő a válság politikai megoldása céljából.

 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S

a szíriai helyzetről szóló vitához

Joggal állíthatjuk, hogy a szemünk előtt zajló szíriai háború a legnagyobb humanitárius válságot jelenti a II. világháború óta. A nemzetközi erőfeszítések ellenére, az országban a háborúskodások nem szűnnek, a polgári lakossággal szembeni kegyetlen bánásmód tovább tart, s ennek szenvedő alanyai között ott találhatót a nők, a gyermekek és az öregek.

Aleppó helyzete különösképpen tragikus. Szíria egykori gazdasági központja romokban hever, az ellene irányuló totális légitámadások a védtelen lakosságot, sőt az egészségügyi intézményeket sem kímélik.  Ezzel egy időben az Iszlám Állam is országszerte garázdálkodik, és emberiesség elleni, illetve háborús bűnöknek minősülő sorozatos tömeggyilkosságokat követ el az őshonos keresztény és jezidi kisebbségek ellen.

A tarthatatlan helyzet végső soron csakis teljes körű nemzetközi összefogással volna rendezhető. E nélkül a válság tovább mélyül, és esély sem nyílik a tartós béke megteremtésére. Az Európai Uniónak az eddiginél is nagyobb szerepet kell vállalnia a szíriai válság megoldásában, utóbb pedig a menekültek hazatérésében, a társadalom, a szemben álló felek megbékítésében és az ország újjáépítésében.

Strasbourg, 2016. november 22.

 

Tőkés László

EP-képviselő